Searching... Searching...
 • NVP + 26.17%
 • Köp 4.85
 • Sälj 4.87
 • Senast 4.87
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.49
 • USD

Vår styrelse


Gregory Batcheller

Född: 1957

Utbildning: LL.M., Lunds universitet, juristexamen, University of Toronto samt BSc. i nationalekonomi, London School of Economics.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Monocl AB och Xintela AB, verkställande direktör i Stanbridge Corporation BVBA (Belgien) samt styrelseledamot i Business Research Life Sciences Ltd (Storbritannien).

Aktieinnehav i NeuroVive: 404 332 aktier (inklusive närstående) samt 1,74 procent av aktierna i Maas Biolab LLC som äger 3 874 432 aktier i NeuroVive.

Övrigt: Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Marcus Keep

Marcus Keep | Styrelseledamot (2000)

Född: 1959

Utbildning: BSc. i kemi, University of South Carolina. BA. i religion, Dartmouth College. Läkarexamen, Medical University of South Carolina.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Maas Biolab LLC (USA) samt verkställande direktör i Keep Enterprises, LLC (USA) och Restorative Neurosurgery Foundation (USA). Docent i neurokirurgi, Penn State Hershey Medical Center, Pennsylvania (USA), och chef för neurokirurgi vid Penn State Health-St. Joseph Medical Center. 

Aktieinnehav i NeuroVive: 425 929 aktier (inklusive närstående) samt aktier via närstående bolag Maas Biolab LLC (som äger 3 874 432 aktier i NeuroVive) där Marcus Keep kontrollerar 48,44 procent av rösterna.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

David-Laskow-Pooley3


David Laskow-Pooley | Styrelseledamot (2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelesledamot i London Pharma Ltd, England samt styrelseledamot i TapImmune Inc, USA, OBN Ltd, England och Pharmafor Ltd, England.

Aktieinnehav i NeuroVive: -.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
 

Jan Törnell | Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: Chefredaktör för Drug Discovery Today –Disease Models som publiceras av förlaget Elsevier samt adjungerad professor på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Jan är även styrelseordförande i LIDDS AB, Glactone Pharma AB och Glactone Pharma Development AB samt styrelseledamot i Stayble AB och Diaprost AB, VD för Oncorena AB och Innoext AB samt partner i P.U.L.S. AB. 

Aktieinnehav i NeuroVive: -.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.
 David Bejker | Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Affibody Medical AB

Aktieinnehav i NeuroVive: -.

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI 21 September Lund, Sverige, 21 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutic... Läs mer