Searching... Searching...
 • NVP + 1.00%
 • Köp 5.05
 • Sälj 5.15
 • Senast 5.05
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.6447
 • USD

Vår ledningsgrupp


Erik Kinnman

Erik Kinnman | VD

Erik Kinnman, född 1958, har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Erik har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Anställd sedan 2016.

Antal aktier: 47 000 st
Antal teckningsoptioner: TO3 – 4 800 st

 

Catharina Jz Johansson

Catharina Jz Johansson | Finanschef

Catharina Jz Johansson, född 1967, har erfarenhet från arbete med tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet. Catharina är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat bland annat som tillförordnad ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på Nasdaq Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Anställd sedan 2013.

Antal aktier: 10 000 st
Antal teckningsoptioner: TO3 – 625 st

 

Eskil Elmér

Eskil Elmér | Forskningschef

Eskil Elmér, född 1970, är läkare och docent i experimentell neurologi. Elmér är CSO i NeuroVive och har således det övergripande ansvaret för forskning i Bolaget. Elmér arbetar därutöver som forskare och docent vid Wallenberg Neuroscience Center i Lund, avdelningen för klinisk neurofysiologi samt som läkare på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Elmér är en av grundarna och var under åren 2000-2008 respektive 2010-2012 verksam i NeuroVives styrelse och tidigare även VD i Bolaget. Sedan 2000 är Elmér CSO i NeuroVive.

Antal aktier: 464 411 aktier privat (inklusive familj) samt 17,09% i Maas Biolab, LLC som äger 12,6% i NeuroVive
Antal teckningsoptioner: TO3 – 767 st

 

Magnus Hansson

Magnus Hansson | Medicinsk chef

Magnus Hansson, född 1976, har bred erfarenhet inom området mitokondriell medicin. Han har tidigare arbetat som senior forskare på bolaget jämte en tjänst som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har det övergripande ansvaret för de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i NeuroVive. Han har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har författat mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar. Anställd sedan 2008.

Antal aktier: 117 590 aktier (inklusive familj)
Antal teckningsoptioner: TO3 – 4 889 st

 

CHF

Cecilia Hofvander | IR-chef

Cecilia Hofvander, född 1967, har lång erfarenhet inom IR (Investor Relations) och internationell affärsutveckling. Hon har även erfarenhet från arbete med finansiella transaktioner, tidig läkemedelsutveckling och globala kliniska prövningar av läkemedelskandidater. Närmast kommer hon från Active Biotech AB (publ) där hon arbetade i 15 år, varav de senaste åtta åren som ansvarig för IR och kommunikation. Cecilia har en B.Sc examen i kemi och molekylärbiologi från Lunds universitet samt genomfört ett Communications Executive Program vid Handelshögskolan i Stockholm. Anställd sedan 2016.  

Antal aktier: 1 000 st 
Antal teckningsoptioner: –

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive tecknar private placement-avtal med Esousa Holdings LLC och genomför den första emissionen av Units 18 Juli Lund den 18 juli 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasd... Läs mer