Searching... Searching...
 • NVP -3.53%
 • Köp 4.14
 • Sälj 4.20
 • Senast 4.10
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.6447
 • USD

Program för traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury – TBI)

 

Medicinskt problem

Vid en akut traumatisk hjärnskada (TBI) tar nervcellerna omedelbar skada. Skadan fortsätter också att förvärras flera dagar efter traumat, vilket i många fall påverkar skadans totala omfattning. Det finns idag inga tillgängliga läkemedel som kan begränsa effekterna av den traumatiska skadan. TBI-patienter riskerar att drabbas av en rad funktionella nedsättningar såsom tankearbete, känslor, språk, sinnesförmågor samt kapacitet att klara vardagliga sysslor självständigt. De direkta vårdkostnaderna beräknas överstiga 70 miljarder kronor varje år.

Behandlingsmål

Forskare vid Lunds universitet, däribland NeuroVives forskningschef, har visat att ciclosporin har kraftigt nervcellsskyddande egenskaper. Genom att hämma cyklofilin och stabilisera de energiproducerande mitokondrierna förväntas ciclosporin begränsa hjärnskadans omfattning.

Marknadspotential

Varje år drabbas cirka tre miljoner människor av traumatisk hjärnskada. Total vårdkostnad för en patient med svår traumatisk hjärnskada har uppskattats till 5-14 miljoner kronor. Traumatiska hjärnskador innebär därmed en väsentlig sjukdomsbörda för samhället och behovet av effektiva behandlingsmetoder är stort. Såvitt NeuroVive känner till finns idag inget läkemedel på marknaden som kan begränsa omfattningen av skadeutvecklingen och förbättra de neurologiska funktionerna hos patienter efter traumatisk hjärnskada.

Läkemedelskandidat

Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en fas II-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn där säkerhet, läkemedlets omsättning i kroppen och passage till hjärnan undersöks vid  två olika doser i patienter med svår traumatisk hjärnskada. NeuroSTAT®s skyddande effekter i samband med traumatiska hjärnskador samt förhållandet mellan effekt och läkemedlets nivåer i hjärnan utvärderas också i en avancerad experimentell studie vid University of Pennsylvania.

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive kommer att fortsätta den kliniska utvecklingen av NeuroSTAT® efter positivt utfall i prekliniska och kliniska TBI-studier 23 Maj Lund den 23 maj 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasda... Läs mer