Searching... Searching...
 • NVP + 26.17%
 • Köp 4.85
 • Sälj 4.87
 • Senast 4.87
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest 0.49
 • USD

Utlicensieringsprojekt


 

Icke-alkoholorsakad steatohepatit – NASH

 

Medicinskt problem

Fettlever anses föreligga när minst 5 % av leverns totala vikt utgörs av fett. Fettlever förknippades länge med överförbrukning av alkohol men denna syn ändrades på 1980-talet. Inlagring av fett i levern även hos patienter som var absolutister – i kombination med förekomst av inflammation – gav sjukdomen namnet non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Den övergripande engelska termen för denna typ av leverförfettning är non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). 

Behandlingsmål

När patienten har fibros och inflammation i levern talar man om NASH, ett tillstånd som kan riskera vidareutvecklas till skrumplever (levercirros) eller levercancer (hepatocellulär cancer). Nuvarande data visar att NeuroVives icke immunosuppressiva cyklofilinhämmare har effekt på fibrosutvecklingen i en väldokumenterad experimentell modell för NASH. 

Marknadspotential

NAFLD är en av de vanligast förekommande åkommorna i världen. Uppskattningsvis lider 20% av jordens befolkning av NAFLD och cirka en tredjedel av befolkningen i USA. Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3-5% av alla amerikaner (cirka 15 miljoner människor) lider av NASH och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar. 1)

1) Vernon G. et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(3):274-85

Utvecklingsplattform 

NV556 är en potent icke immunosuppressiv cyklofilinhämmare i NeuroVives nya substansklass Sangamider. I denna portfölj av cyklofilinhämmare, har den orala versionen av den ledande läkemedelssubstansen NV556 genomgått omfattande preklinisk utveckling. 

Utöver NV556 utvecklar NeuroVive en ny klass av substanser med en annan verkningsmekanism som kan fungera som komplement till behandlingen av NASH.Hepatocellulär cancer


Medicinskt problem

Levercancer diagnosticeras ofta i ett sent skede av sjukdomen och har en hög dödlighet. Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. Riskfaktorer förknippade med HCC är Hepatit-B eller Hepatit-C virusinfektion, alkoholorsakad skrumplever eller kronisk leverskada. Även om levercancer är mindre vanlig i norra Europa och i USA än i Asien, är HCC den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över.1)2)

Behandlingsmål

Antalet fall av HCC har de senaste åren ökat världen över. Tidig diagnos och nya behandlingsformer kan avsevärt förbättra prognosen för patienter med HCC som annars har mycket dålig prognos med nuvarande behandlingsmöjligheter.3) Med utgångspunkt från sin expertis inom mitokondriell medicin har NeuroVive studerat en unik aspekt av bolagets sanglifehrin-baserade substanser – anti-cancereffekter – och utvecklar i projektet NVP024 dessa substanser för behandling av HCC.

Marknadspotential

HCC är den sjätte vanligaste cancerformen med globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade och är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över. I Europa är det den 14:e vanligaste cancerformen med cirka 63 500 nya fall diagnosticerade (2012). Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är en viktig utgångspunkt för behandling vid levertumörer är, det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer.4)

Utvecklingsplattform

NVP024 är NeuroVives projekt där potenta anti-canceregenskaper hos en särskild grupp av de nya sanglifehrin-baserade substanserna är i fokus. NeuroVives forskargrupp har tillsammans med dess internationella samarbetspartners visat att dessa substanser utövar kraftfulla anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Ytterligare bekräftande studier pågår.

1) Altekruse SF, McGlynn KA, Reichman ME: Hepatocellular carcinoma incidence, mortality, and survival trends in the United States from 1975 to 2005. J Clin Oncol 27 (9):1485-91, 2009.

2) Forner A, Llovet JM, Bruix J: Hepatocellular carcinoma. Lancet 379 (9822): 1245-55, 2012.

3) Sandhu DS1, Tharayil VS, Lai JP, Roberts LR. Treatment options for hepatocellular carcinoma. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2008 Feb;2(1):81-92. doi:10.1586/17474124.2.1.81.

4) http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/
statistics-by-cancer-type/livercancer/incidence#heading-Nine


 

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive får positivt besked från vetenskaplig rådgivning med EMA avseende utvecklingsplanen för NeuroSTAT för TBI 21 September Lund, Sverige, 21 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutic... Läs mer