Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Vår styrelse

 

David-Laskow-Pooley3

David Laskow-Pooley | Styrelseordförande (2017 – invald 2016)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Pharmafor Ltd (England) samt styrelseledamot i Marker Therapeutics Inc. (England) och LREsystem Ltd (England). 

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

David Bejker | Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Affibody Medical AB

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Jan Törnell | Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseorförande i Innoext AB, styrelseorförande i LIDDS AB, styrelseorförande i Glactone Pharma AB och Glactone Pharma Development AB, styrelseledamot i Diaprost AB, styrelsesuppleant i LIDDS Pharma AB samt VP och Chief Medical Scientist i Aqilion AB.

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Denise Goode | Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Institute of Chartered Accountants in England and Wales Chartered Accountant. B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK)

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i QED Life Sciences Limited samt VP Business Development i AnaMar AB.

Aktieinnehav i NeuroVive: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Magnus Persson | Styrelseledamot (2019)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen, doktorsexamen i fysiologi, Karolinska Institutet i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Attgeno AB, Cantargia AB, SLS Invest AB, Galecto Biotech AB, Perma Ventures AB, Addi Medical AB och Addi Optioner AB. Styrelseledamot i Immunicum Aktiebolag, Karolinska Development AB, Själbådan AB, Gyros Protein Technologies Holding AB samt Cerecor Inc och Medical Prognosis Institute A/S.

Aktieinnehav i NeuroVive: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive ger en uppdatering om COVID-19-pandemins inverkan på företagets aktiviteter 20 Mars NeuroVive (Nasdaq Stockholm: NVP) meddelar idag att det ... Läs mer