Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Vår styrelse

 

David-Laskow-Pooley3

David Laskow-Pooley | Styrelseordförande (2017)

Född: 1954

Utbildning: Apotekarexamen, Sunderland School of Pharmacy

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelesledamot i London Pharma Ltd, England samt styrelseledamot i TapImmune Inc, USA, LREsystem Ltd, England och Pharmafor Ltd, England.

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

David Bejker | Styrelseledamot (2017)

Född: 1975

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i Affibody Medical AB

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Jan Törnell | Styrelseledamot (2017)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen samt doktorsexamen i fysiologi, Göteborgs universitet

Andra pågående uppdrag: Chefredaktör för Drug Discovery Today –Disease Models som publiceras av förlaget Elsevier samt adjungerad professor på institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Jan är även styrelseordförande i LIDDS AB, Glactone Pharma AB och Glactone Pharma Development AB samt styrelseledamot i Stayble AB och Diaprost AB, VD för Oncorena AB och Innoext AB samt partner i P.U.L.S. AB.

Aktieinnehav i NeuroVive: 30 552

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

 

Denise Goode | Styrelseledamot (2018)

Född: 1958

Utbildning: Institute of Chartered Accountants in England and Wales Chartered Accountant. B.Sc. Zoology vid The University of Manchester (UK)

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot QED Life Sciences Limited. Styrelseledamot AnaMar AB.

Aktieinnehav i NeuroVive: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Magnus Persson | Styrelseledamot (2019)

Född: 1960

Utbildning: Läkarexamen, doktorsexamen i fysiologi, Karolinska Institutet i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Attgeno AB, Cantargia AB, SLS Invest AB, Galecto Biotech AB, Perma Ventures AB, Addi Medical AB och Addi Optioner AB. Styrelseledamot i Immunicum Aktiebolag, Karolinska Development AB, Själbådan AB, Gyros Protein Technologies Holding AB samt Cerecor Inc och Medical Prognosis Institute A/S.

Aktieinnehav i NeuroVive: –

Övrigt: Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.