Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Vår ledningsgrupp

Erik Kinnman

Erik Kinnman | VD

Erik Kinnman, född 1958, har bred ledarskapserfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn, och mångårig erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsbolag som AstraZeneca och Sobi. Eriks kompetens och erfarenhet omfattar klinisk utveckling, affärsstrategi, affärsutveckling och investor relations, och han har även erfarenhet från finansbranschen. Erik har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm och omfattande forskningsmeriter från Karolinska Institutet som lett till medicine doktorsexamen och docentur. Erik är även läkare med specialistkompetens inom neurologi och smärtlindring. Erik är också styrelseordförande i Kinnman Solutions AB. Anställd sedan 2016.

Antal aktier: 400 298 st

 

Catharina Jz Johansson

Catharina Jz Johansson | Finanschef & IR-ansvarig

Catharina Jz Johansson, född 1967, har erfarenhet från arbete med tillväxtbolag inom medicinteknik med internationell verksamhet. Catharina är utbildad civilekonom och har tidigare arbetat bland annat som tillförordnad ekonomichef för medicinteknikföretaget Cellavision som är noterat på Nasdaq Stockholm samt som redovisningsansvarig vid Bong och Alfa Laval Europe. Anställd sedan 2013.

Antal aktier: 60 000 st

 

Eskil Elmér

Eskil Elmér | Forskningschef

Eskil Elmér, född 1970, är läkare och docent i experimentell neurologi. Elmér är CSO i NeuroVive och har således det övergripande ansvaret för forskning i Bolaget. Elmér arbetar därutöver som forskare och docent vid Wallenberg Neuroscience Center i Lund, avdelningen för klinisk neurofysiologi samt som läkare på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Elmér är en av grundarna och var under åren 2000-2008 respektive 2010-2012 verksam i NeuroVives styrelse och tidigare även VD i Bolaget. Sedan 2000 är Elmér CSO i NeuroVive.

Antal aktier: 577 487 aktier privat (inklusive familj) samt 17,09% i Maas Biolab, LLC som äger 4,2% i NeuroVive

 

Magnus Hansson

Magnus Hansson | Medicinsk chef & ansvarig preklinisk/ klinisk utveckling

Magnus Hansson, född 1976, har bred erfarenhet inom området mitokondriell medicin. Han har tidigare arbetat som senior forskare på bolaget jämte en tjänst som specialistläkare och docent inom medicinsk bilddiagnostik och klinisk fysiologi på Skånes universitetssjukhus. Magnus Hansson har det övergripande ansvaret för de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i NeuroVive. Han har doktorerat i experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet och har författat mer än 30 vetenskapliga artiklar och tio patentansökningar. Anställd sedan 2008.

Antal aktier: 414 339 aktier (inklusive familj)

 

Mark Farmery | Affärsutvecklingschef

Mark Farmery, född 1969, har mer än 15 års industriell erfarenhet med tonvikt på ledande befattningar inom affärsutveckling från Karolinska Institutet Innovations AB, AstraZeneca och Karo Bio AB. Han har också varit ansvarig för forskargrupper och specifika projekt inom sjukdoms- och proteinmodifiering avseende alzheimer vid Karolinska Institutet samt vid Göteborgs och Manchesters universitet. Dr Farmery tog sin fil kand i mikrobiologi vid University of Bradford och doktorerade i biokemi och molekylär mikrobiologi vid University of Leeds. Anställd sedan 2017.

Antal aktier: 13 225