Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Våra partner

NeuroVive bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetet sker såväl i egen regi som i samarbete med internationella partner i Europa, Asien och Nordamerika. Samarbetena omfattar såväl pre-kliniskt utvecklingsarbete som kliniska studier vid välrenommerade sjukhus.

Hög kompetens inom mitokondriell medicin

NeuroVive har drygt 10 anställda inom bolaget som arbetar med preklinisk och klinisk utveckling och ett flertal externa konsulter som är engagerade i bolagets projekt. Kompetensen inom bolaget är hög. Samtliga anställda har universitets- eller högskoleutbildning och fem är disputerade inom medicinsk vetenskap. Flertalet av bolagets forskare är läkare som är engagerade både i identifieringen av områden med stort medicinskt behov, den tidiga grundläggande forskningen och i den kliniska utvecklingen fram mot godkännande av läkemedelkandidaterna.

Samarbete med såväl akademi som industri

Tack vare sin unika forskning har NeuroVive etablerat goda relationer med akademi och industri i stora delar av världen, inklusive Europa, Asien och USA, vilket skapat goda förutsättningar för framgångsrika samarbeten.

Brittiska Isomerase är en av NeuroVives viktigaste partner. Samarbetet syftar främst till kemiutveckling för NeuroVives utvecklingsplattformar, det vill säga framtagandet av verksamma substanser för behandling av ischemisk stroke och mitokondriella sjukdomar samt substanser för organskydd. Samarbetet mellan bolagens forskare är också en kreativ grogrund för identifiering av nya utvecklingsplattformar inom sjukdomsområden med stort medicinsk behov, och med sin expertis inom läkemedelsutveckling är Isomerase ett värdefullt stöd för NeuroVives projekt . NeuroVives partnerskap med Isomerase förstärktes under början av 2016 genom ett partiellt förvärv. NeuroVive samarbetar även med PENN (University of Pennsylvania), Karolinska Institutet och olika Contract Research Organizations såsom Covance i Nederländerna och Patheon i Storbritannien. Dessutom har NeuroVive ingått ett kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments i Österrike.

Bland de kliniska samarbetspartnerna märks framför allt Skånes universitetssjukhus i Lund och Rigshospitalet i Köpenhamn.

BD-kontakt

Mark Farmery

Mark Farmery

VP Business Development

bd@neurovive.com