Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Vår strategi

NeuroVive är ledande på mitokondriell forskning och läkemedelsutveckling. Företagets mål är att ta fram läkemedel som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stora ouppfyllda medicinska behov. Utveckling av läkemedel är en omfattande och strängt reglerad process. Genom att samarbeta med ledande forskningsinstitu­tioner inom mitokondriell medicin och med partners inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion strävar NeuroVive efter att göra denna process så flexibel, kostnadseffektiv och framgångsrik som möjligt.

 

Utveckling enligt två huvudspår

NeuroVives ambition är att hjälpa patienter som idag har få eller inga behandlingsalternativ. Bolaget har en affärsmodell som består av två huvudspår: utveckling av mitokondriella läkemedel för sällsynta sjukdomar och utveckling av mitokondriella läkemedel för vanligt förekommande sjukdomar.

Utveckling till marknad
Utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar sker genom preklinisk och klinisk utveckling fram till marknad, med eller utan partners. NeuroVives ambition är att dessa läkemedel ska klassas som särläkemedel.

Utlicensiering i preklinisk fas
Vad gäller utveckling av läkemedel för vanligt förekommande sjukdomar där de kliniska studierna är mycket omfattande och kostnads­krävande avser NeuroVive att utlicensiera projekten i sen pre­klinisk fas.

Värdeskapande till begränsad kostnad och risk

Den diversifierade projektportföljen gör det möjligt att ta särläkemedel till marknaden relativt snabbt och till begränsad kostnad och risk, samtidigt som innovation inom vanliga sjukdomar kan industrialiseras och skapa värde genom utlicenciering och partnerskap.

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet med anledning av förestående företrädesemission 03 April NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) (”N... Läs mer