Searching... Searching...
  • NVP -1.26%
  • Köp 1.39
  • Sälj 1.40
  • Senast 1.41
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

IR-kontakt

NeuroVive Pharmaceutical AB ämnar att på regelbunden basis förse finansmarknaden med korrekt, konsekvent och relevant information angående bolaget.
För IR-relaterade frågor hänvisas i första hand till IR-ansvarig.

Catharina Johansson, Finanschef
E-mail: ir@neurovive.com
Tel: +46 [0] 46-275 62 21

Comments are closed.