Searching... Searching...
  • NVP + NA
  • Köp NA
  • Sälj NA
  • Senast NA
  • SEK

  • NEVPF +NA
  • Buy NA
  • Sell NA
  • Latest NA
  • USD

Samarbeten och utlicensiering

 

Samarbeten
 

Mitokondriella sjukdomar

NeuroVive är intresserat av att ingå samarbete inom vår portfölj för genetiska mitokondriella sjukdomar, för att driva dessa program framåt så effektivt som möjligt. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.

För ytterligare information, kontakta bd@neurovive.com


Utlicensiering
 

Icke-alkoholorsakad steatohepatit – NASH

Fettleversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) finns hos var fjärde till var femte person i världen. När fettinlagring i levern uppträder i kombination med inflammation och ärrbildning (fibros) har sjukdomen avancerat till NASH (icke-alkoholorsakad steatohepatit) – ett tillstånd som kan leda till skrumplever eller levercancer (hepatocellulär cancer). Uppskattningsvis har 20 procent av de med fettleversjukdom NASH och det finns en stark koppling mellan NASH och andra metabola syndrom, som diabetes och fetma. För närvarande finns inga registrerade behandlingar för NASH, men med behandlingar på väg förväntas den globala NASH-marknaden överstiga 25 miljarder dollar år 2026.1)

NV556 är en läkemedelskandidat med en direktverkande anti-fibrotisk verkningsmekanism och riktar in sig på NASHpatienter vars sjukdom har utvecklats förbi det inledande metabola stadiet, som kännetecknas av fettinlagring och inflammation i levern. NV556 är en potent cyklofilinhämmare ur NeuroVives substansklass sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling, har gynnsamma allmänna läkemedelsegenskaper och bekräftad anti-fibrotisk effekt i flera experimentella modeller av NASH. Bolaget har accelererat utlicensieringsaktiviteterna för NV556 med målsättningen att nå ett partnerskapsavtal under 2019.

NVP022 riktar sig mot de metabola komponenterna i NASH genom att delvis frikoppla (uncouple) energirelaterade funktioner med hjälp av milda, leverinriktade protonophorer för att öka energiförbrukningen, ta bort överflödig fettlagring i levern och därigenom motverka sjukdomsprocesserna vid NASH. NeuroVive utvärderar för närvarande substanser och räknar med att kunna välja en läkemedelskandidat under 2018.

1) Global Data, OpportunityAnalyzer: NASH – Opportunity Analysis and Forecasts to 2026

Hepatocellulär cancer – HCC

Hepatocellulär cancer (HCC) är den sjätte vanligaste cancerformen med globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade varje år och är den tredje dödligaste cancerformen världen över. I Europa är det den 14:e vanligaste cancerformen med 63 500 nya fall diagnosticerade varje år. Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är viktiga utgångspunkter för behandling av levertumörer är det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer.1) 2) 3) 4)

NVP024 fokuserar på potenta anticanceregenskaper hos en särskild grupp av bolagets sanglifehrin- baserade substanser. NeuroVives forskargrupp har tillsammans med internationella samarbetspartners visat att dessa substanser utövar kraftfulla anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Ytterligare bekräftande studier pågår bland annat inom ramen för ett doktorandprojekt vid Lunds Universitet finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

1) Altekruse SF, McGlynn KA, Reichman ME: Hepatocellular carcinoma incidence, mortality, and survival trends in the United States from 1975 to 2005. J Clin Oncol 27 (9):1485-91, 2009.
2) Forner A, Llovet JM, Bruix J: Hepatocellular carcinoma. Lancet 379 (9822): 1245-55, 2012.
3) Sandhu DS1, Tharayil VS, Lai JP, Roberts LR. Treatment options for hepatocellular carcinoma. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2008 Feb;2(1):81-92. doi:10.1586/17474124.2.1.81.
4) http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/liver-cancer/incidence#heading-Nine

Licensieringsmål

NeuroVive ämnar utlicensiera dessa mycket innovativa, nya och unika program för NASH och HCC till utvecklingspartners med förmågan att fortsätta den prekliniska utvecklingen och som har möjighet att gå vidare till klinisk utveckling och kommersialisering.

För ytterligare information, kontakta bd@neurovive.com

BD-kontakt

Mark Farmery

Mark Farmery

VP Business Development

bd@neurovive.com