Searching... Searching...
 • NVP + NA
 • Köp NA
 • Sälj NA
 • Senast NA
 • SEK

 • NEVPF +NA
 • Buy NA
 • Sell NA
 • Latest NA
 • USD

Samarbeten och utlicensiering

 

Samarbeten
 

Primära mitokondriella sjukdomar

NeuroVive är intresserat av att ingå samarbete inom vår portfölj för primära mitokondriella sjukdomar, för att driva dessa program framåt så effektivt som möjligt. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.

Traumatisk hjärnskada – TBI

NeuroVives läkemdelskandidat NeuroSTAT är i klinisk fas II-utveckling för behandling av medelsvår till svår traumatisk hjärnskada – TBI. Den har särläkemedelsklassificering i både Europa och USA samt en godkänd IND för vidare klinisk utveckling i USA. Dessutom tilldelades NeuroSTAT i juli 2019 Fast Track-status från amerikanska FDA. Bolaget kan tänka sig olika partnermodeller beroende på vad som är optimalt för programmen och för samarbetspartnerna.

För ytterligare information, kontakta bd@neurovive.com


Utlicensiering
 

Icke-alkoholorsakad steatohepatit – NASH

Fettleversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) finns hos var fjärde till var femte person i världen. När fettinlagring i levern uppträder i kombination med inflammation och ärrbildning (fibros) har sjukdomen avancerat till NASH (icke-alkoholorsakad steatohepatit) – ett tillstånd som kan leda till skrumplever eller levercancer (hepatocellulär cancer). Uppskattningsvis har 20 procent av de med fettleversjukdom NASH och det finns en stark koppling mellan NASH och andra metabola syndrom, som diabetes och fetma. För närvarande finns inga registrerade behandlingar för NASH, men med behandlingar på väg förväntas den globala NASH-marknaden överstiga 25 miljarder dollar år 2026.1)

NV556 är en läkemedelskandidat med en direktverkande anti-fibrotisk effekt och riktar in sig på NASH-patienter vars sjukdom har utvecklats förbi det inledande metabola stadiet, som kännetecknas av fettinlagring och inflammation i levern. NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass sangamider. Den anti-fibrotiska effekten kan också utvecklas för andra leverfibrossjukdomar som primär biliär cholangit (PBC) och primär skleroserande cholangit (PSC). Prekliniska resultat har visat att projektet har sin största potential inom den undergrupp av patienter med NASH som har leverfibros, d.v.s. är i en senare fas av sjukdomsutvecklingen. Detta gör att NV556 är bäst lämpad som ett komplement till NASH-behandling som är inriktad på det tidigare metabola stadiet av sjukdomen. Möjligheten finns också att utveckla NV556 mot andra typer av fibrossjukdom. Målsättningen är att nå ett avtal med en lämplig partner för denna nischade NASH-produkt.

NV422 riktar sig mot de metabola komponenterna i NASH genom att delvis frikoppla energirelaterade funktioner med hjälp av milda, leverinriktade protonophorer för att öka energiförbrukningen, ta bort överflödig fettlagring i levern och därigenom motverka sjukdomsprocesserna vid NASH. NeuroVive har under 2018 utvärderat olika substanser inom projektet och har valt ut en kandidatsubstans, NV422, baserat på fördelaktiga farmakokinetiska egenskaper och god tolerabilitet.

1) Global Data, OpportunityAnalyzer: NASH – Opportunity Analysis and Forecasts to 2026

Hepatocellulär cancer – HCC

Hepatocellulär cancer (HCC) är den sjätte vanligaste cancerformen med globalt runt 780 000 nya fall diagnosticerade varje år och är den tredje dödligaste cancerformen världen över. I Europa är det den 14:e vanligaste cancerformen med 63 500 nya fall diagnosticerade varje år. Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är viktiga utgångspunkter för behandling av levertumörer är det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer.1) 2) 3) 4)

NVP024 fokuserar på potenta anticanceregenskaper hos en särskild grupp av bolagets sanglifehrin- baserade substanser. NeuroVives forskargrupp har tillsammans med internationella samarbetspartners visat att dessa substanser utövar kraftfulla anti-cancereffekter i prekliniska modeller av HCC. Ytterligare bekräftande studier pågår bland annat inom ramen för ett doktorandprojekt vid Lunds Universitet finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

1) Altekruse SF, McGlynn KA, Reichman ME: Hepatocellular carcinoma incidence, mortality, and survival trends in the United States from 1975 to 2005. J Clin Oncol 27 (9):1485-91, 2009.
2) Forner A, Llovet JM, Bruix J: Hepatocellular carcinoma. Lancet 379 (9822): 1245-55, 2012.
3) Sandhu DS1, Tharayil VS, Lai JP, Roberts LR. Treatment options for hepatocellular carcinoma. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2008 Feb;2(1):81-92. doi:10.1586/17474124.2.1.81.
4) http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/liver-cancer/incidence#heading-Nine

Licensieringsmål

NeuroVive ämnar utlicensiera dessa mycket innovativa, nya och unika program för NASH och HCC till utvecklingspartners med förmågan att fortsätta den prekliniska utvecklingen och som har möjighet att gå vidare till klinisk utveckling och kommersialisering.

För ytterligare information, kontakta bd@neurovive.com

BD-kontakt

Mark Farmery

Mark Farmery

VP Business Development

bd@neurovive.com

 • Pressmeddelanden

  NeuroVive slutför rekryteringen till andra delen av sin pågående kliniska fas Ia/b-studie med KL1333 20 December Lund den 20 december 2019 - NeuroVive Pharmaceutical ... Läs mer